HAKKIMIZDA

spot

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Müşterilerin ilk ve süregelen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak koşulsuz müşteri memnuniyetini ve bağlılığını sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uygun hizmet veren ve değer yaratan örnek bir kuruluş olmak,
 • Taahhütlerimizi zamanında eksiksiz olarak teslim etmek,
 • Üretim sırasında israfı ortadan kaldırarak, yapılan işleri bir defada noksansız olarak; en kısa zaman, en düşük maliyet, en iyi kalite anlayışı ile yapmak,
 • Kaliteyi her zaman garanti altına almak ve her aşamada sürekliliğini sağlayarak rekabet gücü yüksek, aranılan ürünler sunmak,
 • Kaliteye tüm personelin destek ve katılımını sağlayarak sürekli gelişmeyi temin etmek,
 • Personelin eğitimini ve motivasyonunu yüksek tutarak, ekip ruhunu ve işbirliğini geliştirmek, kaliteyi tüm faaliyetlere yaymak ve çevreye saygılı olmaktır.
 • İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, çevreyi korumak ve kaliteli hizmet sunmak için kendine hedefler koymayı,
 • Üstlenmiş olduğu projelerde müşteri taleplerini doğru algılayarak müşteri isteklerini doğru yönlendirmeyi ve bu isteklere maksimum düzeyde uymayı,
 • Çalışan ve tedarikçileri ile uyum içinde çalışmayı,
 • Çeşitli eğitimler düzenleyerek çalışanların yetkinliğini ve verimliliğini arttırmayı,
 • Projeleri, iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak zamanında bitirmeyi ve teslim etmeyi,
 • Çalışanların sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına alacak bir sistem kurmayı ve sürekli geliştirmeyi,
 • Çevreyi korumayı ve koruyucu önlemler almayı taahhüt eder.

Detay İç Mimarlık & Mobilya Üretim / Antalya